Filtindustrins framtida utvecklingstrend

Visst kändes som världens största producent av bomull och kemiska fibrer producent, Kina har byggt det största och mest kompletta systemet för textilindustrin, textilindustrin relaterad industri höghastighetsutveckling, de grundläggande åtgärderna åtgärder kontinuerligt slutföra, i synnerhet, Kina har en befolkning av en miljard trehundra miljoner fortsätter att expandera och främjande av inhemsk efterfrågan marknaden, och inte på länge den sociala förvaltningen av miljön och den öppna politiken.

För detta ändamål är Du Yuzhou, ordförande för China Textile Industry Association, övertygad om att dessa interna förutsättningar inte bara är gynnsamma för Kinas textilindustri att genomföra överföringen av internationell industriell struktur, utan också bidrar till att påskynda industrins innovationskapacitet genom transnationell allokeringseffektivitet. I den internationella konkurrensen hårdnar, ger det låga förädlingsvärdet premissen att vinstutrymmet minskar dag för dag

Men samtidigt överdrev Du Yuzhou också att Kinas textilindustri för att slutföra det nya historiska uppdraget, står inför många utmaningar. Internationellt står Kinas textilindustri inför hårdare konkurrens, och konkurrensens fokus har gradvis förbättrats till den innovativa nivån av den nya utmaningen att förbättra produktionskapaciteten hos föregångare i transnationellt produktionsläge.Hemma, genomförandet av det vetenskapliga konceptet utveckling står inför större begränsningar för omfattande utveckling.Växelkurs, ränta, skattesatsjustering och energibesparing och utsläpp minskning
Samarbete mellan industrikedjor kommer att ersätta ond intern konkurrens, och konkurrens om varumärken kommer att ersätta priskrig. Innovation och snabb respons som den huvudsakliga industriella konkurrensen övertaget.
Dessutom kommer branschorganisationerna att spela en allt viktigare roll.

För det femte, är industriintegration den oundvikliga trenden, grupp, centralisering, intensiv utveckling är den oundvikliga riktningen. partnerskap för att bygga stora koncerner, realisera fonden, produktionskapacitet, teknik, arbetskraft, kompletterande kundresursdelning, realisera storskalig drift och industrialiseringsproduktion, marknadskonkurrens, med en komplett industrikedja som helhet. av industrin, för närvarande visar denna trend redan i början en aning.

Det har skett en nedgång.Kinas kashmirindustrins resurser och bearbetningsfördelar är för närvarande svåra att jämföra och ersätta vilket land i världen som helst. Personen inom studiegången tror, ​​hädanefter kommer andelen av vårt lands kashmirprodukt på den internationella marknaden att utvecklas ytterligare. Företag kan utveckla sina egna varumärken genom att förvärva utländska kända varumärken eller starta egna varumärkesbutiker.


Posttid: 22 juli 2021

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss